Å ta seg frem i livet

Velkommen til informasjonskvelder om psykisk helse. Arrangementet er åpent for alle og har som mål å øke kunnskap og forståelse for psykiske lidelser.

Innhold

Mental Helse

 

 

 

 Å ta seg frem i livet– når en forholder seg til psykiske helseutfordringer

Plakat

Å ta seg frem i livet.pdf

21. mars:
Spiseforstyrrelser Hege Folkvord og Kari Skuggevik v/Enhet for spiseforstyrrelser (EFS) ved Follo DPS snakker om behandling, Elin Heitmann fra ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) og en pårørende delta

28. mars:
Aktivitetstilbud Forestilling og informasjon om tilbud. Dramagruppen ved Kjeppestad Gård og Fontenehuset deltar

Når og hvor: Kl. 18:00 – 21:00 Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13, Ski


5. april:
Få en ny og bredere forståelse av hva ADHD er v/Kristin Leer, forfatter, lege og psykiater som selv har diagnosen, Jorun Kvile, psykiater ved Follo DPS og Einar Belk-Olsen fra ADHD Norge


Når og hvor:
Kl. 18:00 – 21:00 Foajeen i Rådhusteateret, Ski Idrettsveien 8