Åpne politiske møter på rådhuset i mars

For første gang på to år skal de politiske møtene på rådhuset igjen avholdes som ordinære fysiske møter, åpne for publikum.

Innhold

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon ber vi deg likevel om at du følger overføringen av møtet på nettsiden i stedet for å møte opp på rådhuset. 

Overføringen av møtene vil du finne her: https://frogn.kommunetv.no/ 

Møtedokumentene vil bli publisert her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/styre-rad-og-utvalg/ 

Møtene i ungdomsrådet streames ikke.

Her er oversikten over kommende møter i mars:

Tid Møte Møtested
2/3   kl 14.00 Kontrollutvalget Filisterkroken
14/3 kl 16.00 Eldrerådet Fraunar
15/3 kl 17.00
(AVLYST)
Rådet for personer
med funk. nedsettelse
Fraunar
15/3 kl 18.00 Komm. foreldreutvalg
for grunnskolen
Filisterkroken
16/3 kl 08.30 Ungdomsrådet Fraunar
21/3 kl 16.30 Hovedutvalg miljø,
plan og byggesaker
Fraunar
21/3 kl 17.30 Hovedutvalg miljø,
plan og byggesaker
Fraunar
22/3 kl 17.30 Hovedutvalg helse,
omsorg og sosiale tj.
ev. orienteringer
holdes fra kl. 16.30
Filisterkroken
23/3 kl 14.30 Administrasjons-
utvalget
Filisterkroken
23/3 kl 16.30 Formannskapet
ev. møter i valgstyret
eller klageorganet
avholdes etter møtet
Fraunar
28/3 kl 16.30
(ca tidspunkt)
Kommunestyret. Se
nettsiden for nøyaktig
tidspunkt
Fraunar