Befaring til SEFRAK-registeret

I forbindelse med kulturmiljøplanen gjennomføres befaringer i Nordre Frogn i løpet av vinteren for å kvalitetssikre SEFRAK-registeret. Dette er et register over bygninger i kommunen som er eldre enn år 1900.

Innhold

Per-Willy Færgestad fra Akershus Bygningsvernsenter ved Museene i Akershus vil gjennomføre befaringene, som varsles pr SMS til innbyggerne.

Befaringen skjer utvendig og tilstedeværelse er ikke nødvendig.

Spørsmål eller eventuell ønske om avtale kan rettes til 480 73153.

 

Husmannsplassen Hagan ved Dalsmåsan, Nordre Frogn. Juni 2021.