Blogger om boligprosjekter

Nå kan du følge tett med på to av kommunens boligprosjekter! Skanska har etablert blogger for to av kommunens boligprosjekter; Ullerud terrasse og Belsjø terrasse, der du kan følge prosjektene, lese mer om planene og se fremdriften.

Innhold

Ullerud terrasse består av 8 boenheter for mennesker med funksjonsnedsettelse. Oppstart for grunnarbeider er 4. februar 2021, og prosjektet forventes å være ferdig til 17. februar 2022. Les mer om prosjektet og følg arbeidene på denne bloggen:

Ullerud Terrasse (skanska.no)

Belsjø terrasse består av 24 omsorgsboliger for eldre, og skal bygges ved golfbanen i Frogn kommune. Oppstart for grunnarbeider er 11. februar 2021, og prosjektet forventes å være ferdig til 23. mai 2022.

Les mer om prosjektet og følg arbeidene på denne bloggen:

Belsjø Terrasse (skanska.no)