Brannsikringsplan gamle Drøbak

Seminar om brannsikringsplan for gamle Drøbak avholdt 2. mars

Innhold

Onsdag 2. mars ble det holdt fagseminar om brannsikringsplan i tett trehusmiljø. Drøbak Kino, reist på dugnad i 1933 av Drøbaks befolkning for å sikre trehusbebyggelsen mot selvantennelige filmruller, dannet ramme for seminaret. 

Brannsjef Per Svanæs og overingeniør Sverre Støle fra Fredrikstad kommune var invitert for å dele erfaringer fra gamle Fredrikstad. Ellers deltok Verneforeningen i gamle Drøbak og Frogn næringsråd, i tillegg til ordfører Hans Kristian Raanaas og fagfolk på brann, beredskap VA, byggesak, plan og byantikvaren.

Et utkast til brannsikringsplan for gamle Drøbak er nå utarbeidet. På grunnlag av en analyse av risiko og sårbarhet for brannsmitte i de ulike områdene av byen, foreslås relevante tiltak for å forebygge, oppdage, slukke og hindre spredning av brann. Nå skal planen ferdigstilles med forslag til hvilke tiltak som er viktigst å sette i gang med først. Derfor var det interessant å høre gjestene fra Fredrikstad kommune fortelle om hvordan de har jobbet der med å gå fra plan til handling i samarbeid med beboere. «Selv om bebyggelsen i våre to byer er ulik og krever ulike brannsikringstiltak, er prosessen med samhandling, rutiner i saksbehandling og veiledning overførbar» påpekte de.

Seminaret ga nyttige innspill til samarbeid mellom politikk, forvaltning og byens befolkning i fasen med å ferdigstille planen og iverksette tiltakene. I tillegg har Verneforeningen i gamle Drøbak og Frogn næringsråd gitt innspill til planen.
Seminaret ble to og en halv intense timer med dialog og spørsmål mellom de ulike frammøtte om et viktig og engasjerende tema. 

- Vi tar med oss erfaringene om betydningen av samhandling for å sette inn de rette tiltakene settes inn på rett sted påpekte ordfører Hans Kristian Raanaas.

Med det er fasen med ferdigstillelse av planen som skal legges fram til politisk behandling i gang.