Brukerråd: Leve hele livet

Vil du medvirke i kommunens arbeid med kvalitetsreformen "Leve hele livet"? Vi inviterer våre innbyggere til brukerråd!

Frogn kommune skal utarbeide en handlingsplan med konkrete strategier og tiltak for hvordan våre innbyggere kan «leve hele livet». Vi ønsker å høre fra deg som innbygger for sikre at tiltakene som iverksettes virkelig stimulerer til bedre kvalitet og gode løsninger som treffer.

«Leve hele livet» er en kvalitetsreform hvor hovedfokuset er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på utfordringene knyttet til områdene aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom.

Gjennom høsten 2021 vil vi gjennomføre 2-3 brukerrådsmøter hvor hvert område i reformen blir gjennomgått og diskutert. Vi håper du har lyst til å bidra med dine innspill til dette arbeidet.

Dersom du er interessert eller har spørsmål, ta kontakt med

Vi ser frem til å samarbeide med deg!