Dialogseminar for folkevalgte

Ordfører inviterte alle våre folkevalgte til dialogseminar denne uken – og både rådmann, kommunalsjefer, enhetsledere og enhet for økonomi orienterte politikerne om rammene for Frogn kommune og de økonomiske utfordringene fremover.

Innhold

På programmet 23. mai 2022 sto strategisk retning for kommunens investeringer og prioriteringer, for en ting er sikkert: En bærekraftig økonomi vil kreve aktive grep i dag for å opprettholde den økonomiske bæreevnen. Kommunenes oppgaver, organisering og rammebetingelser er avgjørende for hvilke langsiktige utfordringer og muligheter som foreligger for drift og investering fram mot 2030.

Rådmann Harald K. Hermansen og flere enhetsledere gikk gjennom tjenestenes omfang og kvalitet for slik å gi dem som tar avgjørelsene best mulig grunnlag for å vurdere investeringene i de kommende handlingsprogrammene. Rådmannen varslet i siste handlingsprogram at enkelte utfordrende tjenester skulle følges særlig og vurderes på nytt inn mot første tertialrapport. De relevante enhetene presenterte status og utfordringer innen disse tjenestene.

 

Ordfører Hans Kristian Raanaas og rådmann Harald K. Hermansen inviterte alle folkevalgte i kommunen til å lytte og lære om rammebetingelsene for våre investeringer og prioriteringer fremover.