Digital infoavis er klar til deg!

Helt siden 2015 har alle utgaver av Frogn kommunes innbyggeravis blitt levert i postkassene til alle husstander i kommunen. Fra vårt mainummer går vi over til digital avis med digital levering – men også med noen sentrale dropp-punkter for deg som fremdeles ønsker avisen på papir. Her finner du vår siste utgave - med fullt 17.mai-program!

Innhold

Her finner du Frogn kommunes infoavis mai 2022 (pdf)

Både ut fra et økonomisk og et miljømessig perspektiv ønsker vi nå å følge med i tiden – så nå satser vi på en digital fremtid for vår innbyggeravis. Vi fortsetter med samme antall utgaver; 7-8 utgaver i året, fulle av nyttig informasjon fra kommunen din.

Du finner alltid avisen digitalt på hjemmesiden vår: https://www.frogn.kommune.no/infoavis

Her kan du gå inn og hente siste utgave - og alle tidligere utgaver - i elektronisk versjon akkurat når du ønsker det.  

Vi deler også infoavisen når den kommer i våre kanaler på

• Facebook: https://www.facebook.com/frognkommune

• Instagram: https://www.instagram.com/frognkommune/

I tillegg legger vi den ut på flere sentrale steder i kommunen: Du finner avisen i papirversjon (begrenset opplag) på følgende steder: 

  • Biblioteket 
  • Seniorsenteret 
  • Rådhusets servicetorg 
  • Ullerud helsebygg 
  • Bølgen 
  • Drøbak city


2759 Frogn kommune_DM_mai_v3.pdf