Eiendomsskatt i Frogn kommune

Kommunestyret i Frogn kommune har vedtatt å innføre eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen fra og med skatteåret 2022. Alle boligeiere mottar brev med informasjon om dette. Her kan du lese om oppstart av arbeidet med taksering, samt svar på spørsmål om eventuell besiktigelse av din eiendom.

Innhold

Hvordan fastsettes takstene?

 • Takseringen foretas i henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4), der en politisk valgt nemnd vedtar takstene.  
 • Skatteseddel med beregning av takst og skatt, samt informasjon om klageadgang, sendes eier av eiendommen i slutten av juni 2022. Dersom en eiendom eies av flere, vil én av eierne stå som mottaker.  
 • Frogn kommune har engasjert firmaet Geomatikk IKT AS til å foreta innsamling av faktainformasjon om eiendommer for nemnda.  

Besiktigelse 

 • De aller fleste boligeiendommer har allerede fastsatt en ligningsverdi fra Skatteetaten, mens noen eiendommer er obligatorisk fritatt etter eiendomsskatteloven § 5. Ingen av disse vil bli besiktiget. I praksis betyr det at de fleste boligeiendommer bygd før 2019/2020 ikke vil bli besiktiget.  
 • Eiendommer som ikke allerede har en ligningsverdi, vil bli besiktiget av Geomatikk IKT AS. 
 • Besiktigerne vil være utstyrt med refleksvester med kommunelogo, og bære ID-kort med navn og bilde. Besiktigerne vil ta bilder av bygninger og tomt samt ved behov måle arealet på bygninger. Målinger av bruksareal utføres i henhold til Norsk standard 3940. 

Når skjer det?

 • Besiktigelsen vil i hovedsak foregå fra mars til mai, på hverdager mellom 08.00 og 18.00 og eventuelt lørdager mellom 09.00 og 18.00. Besiktigerne følger myndighetenes retningslinjer for smittevern i forbindelse med Covid-19. 
 • Vi er ikke avhengig av at du er til stede under besiktigelsen, siden det er en utvendig besiktigelse.

Fritak etter eiendomsskatteloven § 7

Frist for å sende inn søknad om fritak etter eiendomsskatteloven § 7 er 1. mai 2022. Se mer om hvem dette omfatter og benytt skjema for søknad om fritak på kommunens infoside om eiendomsskatt. 

Spesielle forhold?

 • Hvis det er spesielle forhold ved eiendommen som du ønsker skal vurderes, er det fint om du sender oss skriftlig informasjon om dette. Denne informasjonen blir da vurdert som en del av grunnlaget for taksten.  
 • Hvis vi trenger mer informasjon, tar vi kontakt for nærmere avtale.  
 • Om du ønsker å være til stede under besiktigelsen, må du kontakte Geomatikk IKT. Husk å oppgi et telefonnummer der du kan treffes på dagtid. Du vil bli kontaktet av besiktiger for å avtale nærmere tidspunkt for besiktigelsen, når besiktigeren er i ditt område.  

Frist for å komme med innspill eller ønske om å delta på besiktigelsen: 25. februar 2022. 

Dersom du eier flere eiendommer, vil du få samme varsel for alle eiendommer.

Ta kontakt

Om du har spørsmål, ta kontakt med oss: Geomatikk IKT AS, e-post: eskatt@geoikt.no, telefon: 906 18 034

Postadresse: Geomatikk IKT AS v/ avdeling Eiendom, PB 2334 Torgård, 7004 TRONDHEIM 

Mer informasjon om innføring av eiendomsskatt, besiktigelse og takseringsarbeidet finner du på kommunens hjemmeside: https://www.frogn.kommune.no/eiendomsskatt