Ekstra kulturstøtte

Frogn kommune gir ekstra kulturstøtte til arrangementer i Frivillighetens år!

Innhold

Lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregistret og har sin hovedvirksomhet i Frogn kommune, kan søke om lokalt tilskudd til arrangementer som kan bidra til rekruttering, økt aktivitet, synlighet og tilgjengelighet i det frivillige arbeidet. 

Søknaden må innholde en beskrivelse av arrangementet og budsjett.

Merk søknaden Frivillighetens år og send den til postmottak@frogn.kommune.no

Søknadsfrist 1. mai 2022