FRIVILLIGHETENS ÅR 2022

I løpet av 2022 skal hele Norge feire frivilligheten - landets største lagarbeid

Innhold

I løpet av 2022 skal hele Norge feire frivilligheten - landets største lagarbeid - og få enda flere med på laget

                  

Det lokale arbeidet med Frivillighetens år, tar utgangspunkt i markeringens tre hovedmål:

 1. Øke deltakelsen
 2. Fjerne barrierer for deltakelse
 3. Synliggjøre frivillig sektors betydning

Frogn kommune har invitert med paraplyorganisasjonene Frogn kulturråd, Frogn Friluftsforum og
Frogn idrettsråd til å utgjøre en lokal prosjektgruppe som skal bidra til å inspirere, synliggjøre, tilrettelegge og koordinere lokale møteplasser i Frivillighetens år. Videre vil det etableres ressursgrupper med deltakelse fra ulike aktører ut fra aktuelle temaer og arbeidsgrupper for tiltak. Gjennom hele 2022 skal vi feire med i utgangspunkt i den lokale frivillighetens aktiviteter, behov og ønsker og sentrale føringer for markeringen

Les om hvordan du kan delta i feiringen:

 • Registrer ditt lag og forening i Foreningsportalen for Frogn
  Foreningsportalen vil bidra til synliggjøring og samordning av aktivitet.
 • Register arrangementer i regi av frivilligheten i kommunens kalender
  https://www.frogn.kommune.no/kalender/
  Merk arrangementet: Frivillighetens år - tittel på arrangement
 • Ekstra lokal kulturstøtte til arrangementer i Frivillighetens år 
  Lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregistret og har sin hovedvirksomhet i Frogn kommune,
  kan søke om tilskudd til
  arrangementer som kan bidra tilrekruttering, økt aktivitet, synlighet og
  tilgjengelighet i det frivillige arbeidet
  .
   
  Søknad merket Frivillighetens år med beskrivelse av arrangementet og budsjett sendes
  postmottak@frogn.kommune.no   Søknadsfrist 1. mai 2022 
 • Familiedag i Badeparken 
  Søndag 28. august 2022 inviterer Frogn kommune i samarbeid med lag og foreninger til en opplevelses - og aktivitetsdag for hele familien i Badeparken. Det blir underholdning og mulighet til å utfolde seg i en rekke aktiviteter. Familiedagen vil være en fin anledning for lag og foreninger å vise frem sin aktivitet og bli bedre kjent med andre aktiviteter i kommunen.  
  Interessert? Send en melding til sammenforfrogn@frogn.kommune.no
   Arrangementet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB
   
 • Om VÅR DAG-kampanjen — Frivillighetens år 2022 (frivillighetensar.no)
  Lokallag og foreninger kan søke om opptil 25 000 kr til lokale arrangementer som skjer på sentralorganisasjonen sin VÅR DAG.
 • Bruk verktøykassen og last ned de offisielle logoene for å markere at dere feirer 2022 som frivillig organisasjon eller forening. Disse kan legges ut på nettsider, sosiale medier og i andre relevante kanaler. Hjelp oss å bli en samlet stemme som markerer 2022!

Siden vil oppdateres etter hvert som flere lokale tiltak utarbeides.

Brev til lag og foreninger i Frogn kommune

nasjonal side om frivillighetsåret  gir deg info om Frivillighetens år i hele Norge.

Fire gode grunner til å delta lokalt:

 • Få drahjelp i arbeidet med å få flere med
 • Bli mer synlig – det er lov å skryte
 • Få nye og styrke gamle samarbeidsrelasjoner
 • Gi alle som holder foreningslivets hjul i gang en fortjent honnør

 Vi gleder oss til et helt år med fokus på frivilligheten i Frogn!