Off. ettersyn: Handlingsprogram 2022-2025

Formannskapet behandlet mandag 29. november 2021 rådmannens forslag til handlingsprogram for 2022-2025. Formannskapets vedtak og innstilling til kommunestyret legges nå ut til offentlig ettersyn.

Innhold

I medhold av kommuneloven § 14-3, 4. ledd, legges innstillingen til kommunestyret ut til offentlig ettersyn.

Merknader til formannskapets innstilling må ha kommet inn senest 13. desember 2021 kl. 12.00.

Kommunestyret behandler saken i sitt budsjettmøte mandag 13. desember, med møtestart kl. 14.00. Merknader sendes Frogn kommune, pb 10, 1441 Drøbak eller postmottak@frogn.kommune.no

Saksprotokoll fra formannskapet 29. november med innstilling til kommunestyret finner du her (klikk for pdf)

Papirversjonen av alle dokumenter, med unntak av rådmannens forslag, er også tilgjengelig for gjennomsyn på servicetorget. Rådmannens forslag finnes kun i elektronisk versjon.

Opptaket fra formannskapets budsjettmøtet ligger her: https://frogn.kommunetv.no/archive/232