Handlingsprogrammet 2021-24: Offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet 30. november rådmannens forslag til handlingsprogram for 2021-2024. Formannskapets vedtak og innstilling til kommunestyret legges nå ut til offentlig ettersyn.

I medhold av kommuneloven § 14-3, 4. ledd, legges innstillingen til kommunestyret ut til offentlig ettersyn.

Merknader til formannskapets innstilling må ha kommet inn senest 14. desember kl. 15.00. Kommunestyret behandler saken i sitt budsjettmøte den 14. desember, med møtestart kl. 16.30.

Merknader sendes Frogn kommune, pb 10, 1441 Drøbak eller postmottak@frogn.kommune.no

Saksprotokoll fra formannskapet den 30.11 med innstilling til kommunestyret finner du her.

Formannskapets vedtak i Framsikt.

Rådmannens forslag til handlingsprogram i Framsikt.

Øvrige dokumenter på saken, se sak 76/20 her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/styre-rad-og-utvalg/#se:mote/moteid:584844/utvalgid:214401

Opptaket fra møtet på KommuneTV

Papirversjonen av alle dokumenter, med unntak av rådmannens forslag, er også tilgjengelig for gjennomsyn på servicetorget. Rådmannens forslag finnes kun i elektronisk versjon.