En bedre kommune?

Har du innspill som kan gjøre kommunen din enda bedre? Vi ønsker forslag til tiltak som fremmer idrett, friluftsliv og annen fysisk aktivitet i nærmiljøet, lokal næring og trafikksikkerhet, eller som kan bidra til å redusere klimagassutslipp.

Innhold

I år ber vi særlig om innspill til tiltak som bidrar til en mer aktiv hverdag, som gjør det mer attraktivt å oppholde seg og være i bevegelse utendørs og som kan bidra til at vi går og sykler oftere til gjøremål og steder vi skal.

Om du har innspill til årets tiltaksplaner må du være rask! Fristen for innspill utløper fredag 14. mai 2021.

Les mer på www.frogn.kommune.no/tilskudd-og-tiltaksplaner

Vi tar imot alle typer innspill; alt fra vel gjennomtenkte og ferdig planlagte tiltak som dere lenge har ønsket å få gjennomført, til gode ideer som dere, kommunen eller andre kan bidra til å gjennomføre.

Følgende tiltaksplaner rulleres årlig, og vedtas som del av kommunens handlingsprogram:

  • Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø 
  • Tiltaksplan for klima og energi 
  • Tiltaksplan for trafikksikkerhet 
  • Tiltaksplan for næring