Høringskonferanse: Områdeplanen for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten

Områdeplanen for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten er nå sendt på høring. Dette er et viktig og sentralt område i kommunen vår, og vi ønsker at alle skal ha mulighet til å komme med innspill før fristen går ut. Derfor inviterer vi til høringskonferanse på Teams 15. april kl. 16.00-18.00.

Innhold

Enhet for samfunnsutvikling legger opp til en ekstra lang høringsperiode (ca. 16 uker). Fordi områdeplanen er komplisert og omfattende for de fleste å sette seg skikkelig inn i, er høringskonferansen viktig for å kunne gi bedre medvirkning, og gi mulighet for god dialog. På denne måten får vi også en enda bedre plan!

Områdeplan Dyrløkke, Ullerud, Seiersten (byutviklingsplanen), Teamsmøte

Høringskonferanse 15. april (kl. 16-18) - områdeplan (klikk på lenken for å delta)

Program:

Åpning ved ordfører Hans Kristian Raanaas

  1. Sentrumsutvikling og bærekraftperspektivet – ved Hilde Gunn Bjelde, kommunalsjef Frogn kommune
  2. Planforslaget, hva ønsker rådmannen å oppnå? – ved Roger Stemsrudhagen, planlegger Frogn kommune
  3. Samtale med repr. fra lokalt næringsliv – Sindre Sandberg, leder av Frogn næringsråd og Rikard Slåke, eiendomsutvikler i Frogn
  4. Spørsmål og innspill
  5. Oppsummering og avslutning

Velkommen!