Hospitalets hemmeligheter

Samtidig som det store og omfattende arbeidet med restaureringen av det gamle Hospitalet i Drøbak går fremover, avdekkes også husets historiske hemmeligheter. Murerlærling Jon Martin Slatlem (26) fant denne uken en mynt fra 1793 under gulvet i det som var Seniorsenterets vevstue.

Innhold

- Mynten er trolig fransk og fra Ludvig 16s regjeringstid (1774-1792). Den ligner en 2 sols-mynt, sier finneren Jon Martin Slatlem. Han skjønte umiddelbart hva slags skatt han gravde opp av jordgulvet ved grunnmuren under huset. Slatlem studerte faktisk historie før han startet som murerlærling i Murpartner, og søkte seg raskt frem til hva slags mynt dette var.  Hospitalet ble bygget i 1793 – så kanskje det var en annen lærling som var så uheldig å miste mynten under arbeidene?

Frank Kristiansen AS har hovedansvaret for den omfattende og grundige jobben som nå gjøres ved den engang så flotte bygningen, som blir kalt Hospitalet og i de siste årene har huset kommunens Seniorsenter. Ansvarlig entreprenør Sindre Sandberg, byggeleder Sebastian Namork (WSP) og prosjektleder Olav Heyerdahl i Frogn kommune medgir at man slett ikke visste hvor stor oppgaven virkelig var og hvor mange skader som skulle dukke opp underveis. – Men nå har vi full oversikt over alle feil og skader og kan dermed starte jobben med å rette opp. Det betyr at vi nå kan se fremover, begynne å bygge opp igjen og bevare huset for fremtiden, sier de.

Råttent tømmer skiftes nennsom ut, gamle vinduer og bærebjelker rettes opp og erstattes - men alt tilbakeføres til opprinnelig stand med mose mellom stokkene og gammel leire blandet med halm som tetningsmateriale. Åtte lag tapeter har åpenbart seg på veggene, og i kjelleren har det blant annet dukket opp gamle bilder, et antikt smiglassvindu, en stor flintstein, flere rottelik - og nå den flere hundre år gamle mynten.

- Huset har mange hemmeligheter. Vi lærer noe hver dag, sier både lærling og byggeledelse - og garanterer at myntfunnet rapporteres inn til ansvarlige myndigheter. Kanskje mynten kommer i glass og ramme i Hospitalet når bygget gjenoppstår i fordums prakt?

Billedtekster:

Her, under gulv og grunnmur, fant murerlærling Jon Martin Slatlem (26) mynten  fra 1793.

- Det er spennende, men også en stor og omfattende oppgave å restaurere dette gamle huset, sier f.h. ansvarlig entreprenør Sindre Sandberg, myntfinner og lærling Jon Martin Slatlem, byggeleder Sebastian Namork (WSP) og prosjektleder Olav Heyerdahl i Frogn kommune.

 Mynten ser ut til å være en fransk 2-solsmynt fra 1793.