Invitasjon til innspillsmøte

Vi inviterer til åpent innspillsmøte: Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel ble fastsatt av Frogn kommunestyre i februar. Frogn kommune inviterer nå alle som har sendt innspill til programmet til å presentere dette muntlig i et åpent møte onsdag 22. juni 2022 kl. 16.00.

Innhold

32 aktører har bekreftet at de ønsker å presentere sine innspill. Se deltakerne i programmet under.

Møtet vil avholdes digitalt og strømmes, slik at det er åpent for alle som ønsker å følge med. Det gis anledning for maks 5 minutter presentasjon per aktør/forslagsstiller. Alle aktører deltar via Teams-lenke og alle innspill vil presenteres digitalt. Det vil være mulig å vise video (huk av for "inkluder datalyd" i Teams), presentasjon, kart e.l under den muntlige presentasjonen.

Frogn kommunestyre og deres varamedlemmer inviteres særskilt, og er velkommen til å følge møtet fra Fraunar, eller digitalt om ønskelig.

Avsatt tid for møtet er kl. 16.00-20.00.
Lenke til innspillsmøtet: Klikk her for å delta i innspillsmøtet

Program

Tidspunkt

Presentør

16.00

Velkommen v/Frogn kommune

 

Første bolk – Offentlige aktører, lag og foreninger

16.05

Fiskeridirektoratet v/Lena Longva-Stavem

16.10

Forum for natur og friluftsliv Akershus v/Maria Rundhaugen Tesaker

16.15

Naturvernforbundet Follo-Moss v/Koert Struijk

16.20

Frognmarkas Venner v/Øystein Giertsen

16.25

Frogn Friluftsforum v/Øystein Giertsen

16.30

Verneforeningen Gamle Drøbak v/Liv Lund Nygaard

16.35

Frogn idrettsråd v/Roger Schäffer

 

Andre bolk – Arealinnspill

16.40

Kristiania Byplankontor og qdp arkitekter for Søndre Rød, Osloveien 431

16.45

Henning Ottarsrud

16.50

qdp arkitekter for Teipaveien 70

16.55

Jannicke Brun om Sogstiveien 34

17.00-17.30

Pause

17.30

Saga gård v/Morten, Espen og Lasse Jørstad

17.35

Solon Eiendom for Nordre Elle v/ Thomas A. Magnussen om gbnr. 1/2

17.40

Drøbak-Frogn IL (DFI) om Holtbråtveien 53 og Høiås

17.45

Frank Kristiansen AS for Gbnr. 22/1, 22/395

17.50

Frank Kristiansen AS for Gbnr. 16/45, 16/6, 16/150, 16/145, 16/11, 16/108,   16/133

17.55

Øvre Gylteåsen Vel

18.00

Vegard Arnhoff om Øierudåsen

18.05

Troy Abrahamsen om Husvikveien 29

18.10

Jon Anders Tinlund Ryste om Chalmers vei 3

18.15

Berit Ottesen om Holtbråtveien 130

18.20

Mette og Tom Høiland om Gbnr. 1/1, 1/7, 1/61, 1/211 og 1/214

18.25

Kile Stokholm for 22/4 Bråten

18.30-18.40

Pause

18.40

Kile Stokholm for 72/1 Hotel Brunskogen

18.45

Solbergstrand Vel v/Peter Kildal

18.50

Opsahl-gruppen v/Jan Erik Bøyum

18.55

Kitsune arkitekter v/Katrine Holm om gbnr. 16/2-5

19.00

Østplan AS v/Terje Rønning (Asplan Viak) for Måna Syd, gbnr. 20/1

19.05

Gunerus Soots Stiftelsen v/Peter Zimmer
19.10 Lunde Robertsen for 20/1 Indre Hallangspollen
19.15 Lunde Robertsen for 20/1 Haneborgenga
19.20 Princess-gruppen/Shark arkitekter om Holtbråtveien 130

 

Avslutning v/Frogn kommune