Involvering om skolestruktur

Frogn kommune arbeider med skolestrukturen i kommunen fremover, og har involvert bredt både i skoler og barnehager i arbeidet om hvordan skolene i Frogn skal rustes for fremtiden.

Innhold

Kommunestyret vedtok 6. september føringer for videre utredning av saken, som skal opp til ny politisk behandling i mars 2022.

I arbeidet med involvering har rådmannen inngått en avtale med KS-Konsulent, et konsulentbyrå spesialisert på kommunesektoren. KS-Konsulent har lang erfaring fra tilsvarende arbeid i mange kommuner og vektlegger representasjonsprinsippet. Det betyr at de i uke 50 skal ha flere møter med representanter for bl.a. elever, foresatte, ansatte, tillitsvalgte og ledere. En ny runde med involvering vil gjennomføres siste halvdel av januar.

Videre prosess barnehage og skolestruktur 

  • Når saken legges frem til politisk behandling, vil det være en egen del som beskriver involveringsaktivitetene og hva som er kommet frem i disse møtene.
  • Folkevalgte vil bli informert underveis i planlagte møter.
  • Innbyggerne vil få løpende informasjon via sine kanaler i skole og barnehage, samt i kommunens informasjonskanaler.

Vedtakene kan leses her: https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/214400/moter/646069/behandlinger/3/behandlinger/4

 

KS' representanter i et av de mange involveringsmøtene om arbeidet med ny skole- og barnehagestruktur som avholdes denne uken.