Kommunale avgifter 1. termin

Kommunale avgifter 1.termin 2021 med avregning 2020 blir nå fakturert. Merk at økte gebyrer og økt forbruk kan gi høyere faktura enn tidligere.

Noen av de kommunale gebyrene vil få en økning fra 01.01.2021 - noe mange vil merke på faktura for kommunale avgifter. Alle gebyrsatsene er basert på selvkostprinsippet. Dette vil si kostnader som direkte og indirekte gjelder produksjon av tjenesten som det skal betales gebyr for, og omfatter både faste og variable drifts- og kapitalkostnader.

Disse gebyrene har høyere økning enn vanlig indeksregulering fra 2021:

  • Vann – Gebyrsatsene for forbruk økes for 2021 på grunn av store investeringskostnader til utbedring av det kommunale ledningsnettet.
  • Renovasjon – Gebyrsatsene får en forholdsvis stor økning for 2021 på grunn av planlagte investeringer, økte utgifter og redusert selvkostfond. Kostnadene for tidligere år har vært subsidiert med selvkostfondet, men dette er nå brukt opp og gebyrene må derfor økes.

Forbruk: Ved avregning for 2020 vil mange også merke en økning i forbruket på vann og kloakk. Dette kan skyldes hjemmekontor/hjemmeskole/permittering som har gitt et økt forbruk.

Forfall på fakturaen er 31.mars 2021.

Ved henvendelse til kommunen angående faktura, må gårds- og bruksnummer oppgis, gjerne også kundenummer eller fakturanummer.

Henvendelser rettes til fakturateam@frogn.kommune.no