Kurstilbud: Å mestre belastninger

KIB-kurs er utarbeidet for personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til arbeid og privatliv. Nå kan du bli med på kurs i Frogn.

Innhold

Dette er et kurs som er basert på forståelse av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Man benytter kognitiv teori og metoder for å kartlegge og identifisere belastninger og håndtering av disse, samt konsekvenser av ulike mestringsstrategier. Øvelser er en viktig del av kurset.

Målet er at kursdeltakerne skal lære en forståelse av teknikker som de selv kan benytte seg av. KIB er et læringsorientert tiltak, utarbeidet for bruk innenfor for eksempel NAV, HMS-virksomheter, mestringssentra, primærhelse tjenester eller andre som har behov for denne type tiltak.

Kursopplegget er utviklet av psykolog Trygve Børve, psykriatisk sykepleier Anne Nævra og professor i psykiatri Odd Steffen Dalgard. Kursboka, «Kurs i Mestring av Belastning», er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset.   

Om du ønsker mer informasjon eller å melde deg på kurs kan du gjøre det direkte med kursleder, Tine Hegg på mailadresse: Tine.hegg@frogn.kommune.no

Kurset blir ledet av godkjent kursleder. Kurset går over seks ganger, hver samling er på 2,5 timer per uke. Det er vanligvis 12-14 deltakere på hvert kurs.           

Kurset koster kr 550.

Dato: Mandag 18. oktober 2021 kl.11.00 – 12.30 (uke 42)

Oppmøte: Rådhuset - servicetorget

Se mer om kurstilbudet her