Leie av kommunale lokaler

Nå er det tid for å sende inn søknad om leie av kommunale lokaler igjen!

Torsdag1. april 2021 er det frist for å sende inn søknad om lån/leie av kommunale lokaler for neste sesong/skoleår. Dette gjelder fast utlån/utleie, ikke sporadisk. 

Alle som søker, vil få svar om søknaden er innvilget eller ikke før sommerferien. Treningstider i gymsaler/idrettshaller/svømmeanlegg vil bli fordelt i samarbeid med Frogn Idrettsråd og Bølgens administrasjon.

På grunn av covid-19-pandemien tas det forbehold om utleie mht perioder, lokaler etc.  

Klikk her for å gå til skjema