Miljøfyrtårn sertifisert

Anleggsgartner Sigurd Johannessen as er Miljøfyrtårn-sertifisert

Innhold

Anleggsgartner

Anleggsgartner Sigurd Johannessen as mottar beviset på at virksomheten er Miljøfyrtårn-sertifisert i kommunestyret mandag 6.september. Veien frem mot sertifisering har vært en viktig prosess for den miljøengasjerte anleggsgartneren.

– Vi i Anleggsgartner Sigurd Johannessen as ønsker å følge med i tiden og bidra med så lite fotavtrykk som vi klarer. Før i tiden var det ikke noe som het miljøtiltak, da het det NØYSOMHET.

Vi har alltid tatt vare på rester, servet maskiner og utstyr for at det skal holde så lenge som mulig, færrest mulig biler ut på anlegg – kjøre sammen, sydd arbeidsbuksa om det er et hull. Bedriften jobber fortsatt etter dette prinsippet.

Nå har alt blitt satt i system - som HMS, avfallshåndtering, transportrutiner, innkjøpsrutiner og energibruk. Dette er miljøvennlig og ikke minst bærekraftig, lønnsomheten i bedriften er den samme som før! Med disse rutinene innarbeidet og hele tiden jobbe for forbedring, så vil bedriften naturlig ta de miljøvennlige valgene i fremtiden.

 – Vi er svært stolte over å kunne skilte med at virksomheten er Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi tror at det å være sertifisert som Miljøfyrtårn vil være en absolutt nødvendighet for å drive forretninger i fremtiden.

 Gjennom sertifiseringen har vi fått til et system som fungerer som et spinnende hjul. Hjulet består av alle ledd av miljøutfordringer vi møter som anleggsgartnere og handler om gode valg som blir gode rutiner. Vi har fått et nytt fokus som vil påvirke prosjektene. Alt fra store til små hvor vi nå er mer bevist opptatt av å sette minst mulig fotavtrykk.

Entreprenører og tiltakshavere krever at man er miljøsertifisert og planlegger prosjektene sine med gode miljøtiltak. F.eks. overvannshåndtering som er vår tids store utfordring. Innkjørslene på Furumo i Ski ble lagt med permeable dekker som lar vannet renne igjennom dekket, dette for å forsinke vannbelastningen på omkringliggende områder. Vann fra hus, tak og veier blir ledet ut til små bekker som videre går til regnbed og dammer for å håndtere overvannet. Regnbedene og dammene har planter som trives i vann og ser helt fantastisk ut når de har fått etablere seg. Kort sagt fungerer de som naturens myr og bosted for insekter i nærmiljøet. 

Plantevernmidler og gjødsling har nå fått strengere krav til bruk. Bruk av plantevernmidler har blitt siste utvei, dette har begrenset bruken med over 90%.

Vi utfører heller et grundig forarbeid slik at vedlikeholdet blir lettere. Av gjødsel ønsker både kunder og oss et mer miljøvennlige produkt. Hønsegjødsel, ku kompost erstatter nå mye av den kjemiske gjødslingen.

Til slutt vil vi gjerne utfordre Frogn kommune! Gi tilskudd til de som ønsker å etablere blomsterenger i sitt nærområde hvor det passer seg. Dvs. nabolag, borettslag hvor det lett kan plantes blomsterenger. Starten tar noe tid og mye tålmodighet, men gevinsten er fantastisk for dyrelivet og hele kommunen.

Rådmannen i Frogn kommune, Harald K. Hermansen, gratulerer Anleggsgartner Sigurd Johannessen as med miljøfyrtårnsertifiseringen.

- Miljøfyrtårnsertifiseringen er en viktig sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.  Vi håper flere lokale bedrifter følger etter.

For å bli sertifisert etter miljøfyrtårnordningen må det utarbeides en miljøanalyse hvor virksomheten vurderes i forhold til fastsatte bransjekrav. Men jobben er ikke gjort når virksomheten er sertifisert. Ordningen legger opp til videre systematisk arbeid med gjennom årlige miljøhandlingsplaner og resertifisering hvert tredje år.

Mer om miljøfyrtårnsertifiseringen på: www.miljofyrtarn.no