Oppstart: Musikkens og frivillighetens hus

Prosjekt «Musikkens -og frivillighetens hus» spiller opp! Dette skal bli et flerbrukshus i Drøbak sentrum med fokus på musikk, kultur og frivillig arbeid.

Innhold

22. april 2022 var det kontraktsignering for prosjektet, med ordfører, rådmann og entreprenør og vinner av den offentlige anbudskonkurransen, Finstad & Jørgensen AS. 

- Akustikk, brann, ventilasjon med tilhørende varme/kjølebehov og universell utforming har vært viktige forutsetninger for prosjektet, forteller Olav Heyerdahl, prosjektleder i enhet Eiendom. - I gymsalen er det selvfølgelig lagt vekt på gode akustiske forhold. Det skal samtidig bygges romslige skap, slik at instrumenter raskt og enkelt kan flyttes inn og ut for enkelt å klargjøre til neste brukergruppe. Det etableres sikker rømningsvei fra gymsalen og mot torget. Det skal også bygges trappehus med sikker rømning fra 2. etg. Nytt inngangsparti som er universelt tilpasset, blir også bygget i bakgården. Fra 1. etg og opp i 2. etg skal det monteres heis/løfteplattform.

Riggområdet for entreprenøren blir i bakgården bak biblioteket. Det betyr at blant annet taxi-holdeplassen må flyttes. Denne flyttes til Wienerbrødskjæringa, langs veggen på Matkroken (se skiltplan under).

De offentlige toalettene blir også stengt i anleggsperioden. Erstatning for disse blir plassert i bakgården ved kinoen. Dette vil bli tydelig skiltet. Omskilting og flytting av nevnte funksjoner starter på morgenen 18. mai; 17. mai blir alt som vanlig.

- Frogn kommune har god erfaring med entreprenør Finstad & Jørgensen AS, som også bygget om driftsbygningen i «Gropa» i 2021, sier prosjektleder Heyerdahl. Han forteller at den forholdsvis lange byggeperioden for prosjektet skyldes eventuelle leveringsutfordringer pga krigssituasjonen i Europa. - Overlevering av prosjektet er satt til slutten av mai 2023. Entreprenør og vi tror og håper vi likevel skal klare en overlevering tidligere enn dette.

Illustrasjonen viser hvordan bygget vil bli, sett fra torget mellom Butterfly og biblioteket. 

Her finner du skiltplan for området i byggeperioden.