Ny fremtid for Hospitalet

Nå er det inngått en avtale som skal sikre Hospitalet i Drøbak et nytt liv! Enhet for eiendom i Frogn kommune prioriterer kvalitet, kunnskap og kompetanse, og har valgt lokale krefter for å bevare det flotte bygget for fremtiden.

Sindre Sandberg i entreprenørfirmaet Frank Kristiansen AS har i dag signert kontrakten for restaurering av Hospitalet. Tømrermester og ingeniør Per-Willy Færgestad blir innleid konsulent ved behov. De to ble først kjent da de restaurerte Drøbak kirke for mange år siden og begge har senere vært involvert i gjenoppbyggingen av Telegrafen og Brønnerud grendehus. Det gir en uvurderlig erfaring når en ny perle fra samme epoke (Hospitalet sto ferdig i 1793) endelig skal få nødvendig stell og pleie.

- Vi er stolte og glade for at vi har fått akkurat denne kompetansen til denne spesielle jobben, sier prosjektleder Olav Heyerdahl i Frogn kommune. Han opplyser at prosjektet ble lagt ut som offentlig anbud på Doffin, og kontrakten ble inngått denne uken. Det er bevilget 6.580.000 og det er foreslått ytterligere 4 millioner. Selve restaureringen anslås å vare et par år, tentativt frem til april 2022. Rett over jul, i januar 2021, rigges det til byggeplass rundt Hospitalet, mens Seniorsenteret flytter midlertidig opp til Presteboligen. Det første som skal prioriteres er arbeid med råteskadene i huset, så tas veggene en etter en. Overvannsproblematikken i Niels Carlsens gate inngår ikke i dette prosjektet, men fortauet langs byggets østside, samt deler på sørsiden, må senkes for å komme til bunnstokken og utbedre råteskader. – Vi må nok regne med noen overraskelser etter hvert også, sier Heyerdahl og forteller at det gamle huset har mange byggtekniske hemmeligheter som vil måtte løses underveis.

- Vi gleder oss til å gå i gang; vi elsker jo slike hus, sier Sindre Sandberg hos Frank Kristiansen AS og tømrermester Per-Willy Færgestad. De vil gjennom gamle byggemetoder og håndverksteknikker sikre at huset denne gang restaureres slik det skal. I tillegg vil de ta med seg yngre krefter som gjennom dette prosjektet kan lære og videreføre gamle håndverkstradisjoner. 

– Vi kjenner på ansvaret i dette prosjektet, for dette huset er vel blant Drøbaks flotteste, sier byantikvar/byplanlegger Mathilde Simonsen Dahl, som sammen med Viken fylkeskommune følger prosjektet. – Vi mener at Hospitalet nå er lagt i de beste hender og gleder oss over at det verneverdige huset nå skal bevares for fremtiden, sier hun.

Her er gjengen som skal sikre en ny fremtid for det gamle Hospitalet i Drøbak. Fra høyre Sindre Sandberg i entreprenørfirmet Frank Kristiansen AS, tømrermester Per-Willy Færgestad, prosjektleder Olav Heyerdahl og byantikvar Mathilde Simonsen Dahl.

- Vi gleder oss! Det sier Sindre Sandberg i entreprenørfirmet Frank Kristiansen AS, tømrermester Per-Willy Færgestad som gjennom sin kunnskap om gamle håndverkstradisjoner vil sikre restaureringen av Hospitalet i Drøbak