Ny kommunedirektør i Frogn

Kommunestyret har i møte 28. mars 2022 vedtatt å gi ordfører fullmakt til å inngå avtale med Georg Njargel Smedhus (52) som ny kommunedirektør i Frogn kommune fra august 2022. Smedhus kommer fra stillingen som kommunedirektør i Indre Østfold kommune.

Innhold

Georg N. Smedhus er utdannet diplomøkonom fra BI og har master både i offentlig ledelse og i innkjøp og forsyningsledelse. Han har sittet 12 år som kommunestyrepolitiker og har lang fartstid fra kommunal sektor. I 2009 tok han over som rådmann i Røyken kommune, hvor han var frem til 2015. Fra 2014-15 var han også rådmann i Hurum og frem til 2018 rådmann i Buskerud fylkeskommune. Da ble han ansatt som første kommunedirektør i Indre Østfold kommune, hvor han har ledet arbeidet med kommunesammenslåing av fem kommuner med totalt 45 000 innbyggere.

Smedhus’ merittliste favner også styreverv i kommunale eiendomsselskap og helsesamarbeid, bl.a. ved Sunnaas sykehus, og han har bred forvaltningserfaring fra departement innen helse og oppvekst. Smedhus er bosatt i Sætre, skilt og aktiv far i speideren.

- Jeg ser frem til å bidra til å utvikle Frogn videre, sier Georg Njargel Smedhus. – Dette er en kommune der jeg tilbringer mye tid og der jeg har en del familiære røtter. Frogn er en spennende kommune som står foran flere store utviklingsprosjekter som vil prege kommunen for all fremtid. Det å sy sammen det historiske Drøbak og Frogn med veksten som kommer, er en spennende oppgave som det er morsomt å få bli med på. Selv om jeg stortrives der jeg er nå ble det derfor fristende å bytte når denne muligheten dukket opp, sier Smedhus.

- Det er en stor glede å ønske Georg Njargel Smedhus velkommen til Frogn! Sammen står vi overfor spennende utfordringer. Han har en solid bakgrunn fra offentlig forvaltning og også en idealisme som jeg tror vil bidra til å utvikle Frogn kommunes muligheter på bred basis fremover, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

Tiltredelse blir medio august da nåværende rådmann Harald K. Hermansen går av med pensjon.

 

Vi ønsker vår nye kommunedirektør Georg N. Smedhus velkommen til Frogn!