Ny kommunedirektør i Frogn

Mandag 15. august var første skoledag for elevene i Frognskolen – og også første dag på jobben for Frogns nye kommunedirektør. Vi ønsker Georg Njargel Smedhus velkommen til Frogn!

Georg N. Smedhus (52) er Frogns første kommunedirektør, og overtar etter Harald K. Hermansen, som var rådmann i Frogn fra 2011.

Smedhus kommer fra stillingen som kommunedirektør i Indre Østfold, og er utdannet diplomøkonom fra BI med master både i offentlig ledelse og i innkjøp og forsyningsledelse. Han har sittet 12 år som kommunestyrepolitiker og har lang fartstid fra kommunal sektor. I 2009 tok han over som rådmann i Røyken kommune, og i 2014-15 var han også rådmann i Hurum. Frem til 2018 var han rådmann i Buskerud fylkeskommune, og ble så ansatt som første kommunedirektør i Indre Østfold kommune. Der har han ledet arbeidet med kommunesammenslåing av fem kommuner med totalt 45 000 innbyggere. Smedhus er bosatt i Sætre og er på fritiden aktiv far i speideren.

Ordfører Hans Kristian Raanaas og enhetsleder Wenche Korpberget tok imot med blomster mandag morgen. - Vi gleder oss til et godt samarbeid og spennende utfordringer fremover og håper han vil trives sammen med oss.

Vi ønsker vår nye kommunedirektør velkommen til Frogn!

Frogn kommunes aller første kommunedirektør Georg N. Smedhus ble i dag tatt imot på rådhuset av ordfører Hans Kristian Raanaas og enhetsleder Wenche Korpberget.