Ny miljøsertifisert bedrift

Riis Montasje as har blitt Miljøfyrtårn! Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat og et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Innhold

Dette betyr at Riis Montasje as gjennomfører effektive og lønnsomme miljøforbedringer, og samtidig bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftmål.

– Det har vært en lærerik prosess, og nå er vi stolte og glade, sier avdelingsleder og miljøfyrtårnansvarlig i Riis Montasje as i Drøbak, Thomas Stensås.

Riis Montasje AS består i dag av 54 avdelinger fordelt over hele Norge. Ledelsen har sammen med de ansatte på avdelingene jobbet for å få et synlig bevis på sitt miljøengasjement. Målet er å redusere miljøbelastningen ved å systematisere og effektivisere miljøhensynet i bedriften. Avdelingene fyller ut årlige miljørapporter, der de oppfyller krav til arbeidsmiljø, miljøvennlige innkjøp, avfallshåndtering, energisparing og transportplanlegging. Dette er noe Riis Montasje AS, avdeling Drøbak har jobbet med fra åpningen i slutten av 2019, og nå har blitt godkjent for.

I kommunestyremøte mandag 12. september 2022 vil ordfører Hans Kristian Raanaas i Frogn kommune overrekke miljøfyrtårndiplomet som et synlig bevis på jobben de har gjort.

Vi gratulerer!