Frivillighetsprisen 2021

Frivillighetsprisen 2021. Nominer din kandidat før 1.mai!

Innhold

Frogn kommunes frivillighetspris skal gis til en initiativrik person, en lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og kommunen.

Prisen på kr 10 000 skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats, enten det er over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. Det frivillige arbeidet kan være utført innenfor alle deler av samfunnslivet.

De som kan nomineres er:

• En person/personer, institusjon eller organisasjon som utfører uegennyttig innsats til beste for innbyggerne i Frogn kommune.

• En person, forening eller gruppe som har bedret trivsel og livskvalitet for andre. Personen må være bosatt i Frogn kommune.

Nominasjonen kan sendes til: elisabeth.seljevold.fladmoe@frogn.kommune.no / Kultur og frivillighet, PB 10, 1441 Drøbak innen 1. mai - og må inneholde:

 - Kandidatens navn, adresse, alder og eventuelle andre aktuelle opplysninger