Nye leiligheter i Hegre omsorgshus

Snart oppstart av byggingen av nye leiligheter i Hegre omsorgshus! 27. april 2022 signerte ordfører, rådmann og vinner av den offentlige anbudskonkurransen, Askim Entreprenør AS, kontrakten for prosjektet.

Innhold

I Hegre omsorgshus er det i dag 8 leiligheter. I byggeprosjektet som starter opp 30. mai 2022 skal det bygges 5 nye leiligheter i den nord-østlige fløy.

Ved ferdigstillelsen i utgangen av 2022 vil det i Hegre omsorgshus være 13 leiligheter med døgnbemanning.

- De økonomiske rammene for prosjektet ble godkjent i kommunestyret i mars, og vi ser veldig frem til å påbegynne ombyggingen, sier Frogn kommunes prosjektleder Daniel Jakobsen.

Prosjektet omfatter også ombygging og oppgradering av eksisterende personalfasiliteter som vaktrom, medisinrom, kontorer og møtelokaler for å legge til rette for fremtidig behov.

I kjelleren er det i dag et større lokale som ikke er godkjent for varig opphold på grunn av manglende rømningsveier. Nå bygges det en trappenedgang på nordsiden, slik at kjellerlokalene kan tas i bruk som fellesareal for de nye leiligheter.

Her kan du se plantegninger over nytt bygg

Etter ombyggingen vil det i Hegre omsorgshus være 13 leiligheter med døgnbemanning.