Omsorgsboliger Belsjø og Ullerud terrasse

Frogn kommune har i dag inngått kontrakt med Skanska om bygging av 24 omsorgsboliger til eldre på Belsjø terrasse og 8 omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelse på Ullerud terrasse. Kontrakten - som har en verdi på 139 millioner kroner (eks mva) - ble undertegnet i dag, 12. november 2020.

Byggestart for begge prosjektene vil bli i februar. Avtalt ferdigstillelsesdato for omsorgsboligene på Ullerud terrasse er 17. februar 2022. For omsorgsboligene i Belsjø terrasse er ferdigstillelsesdatoen avtalt til 23. mai 2022.

Omsorgsboligene i Ullerud terrasse skal driftes som et borettslag som skal være operativt senest 1. mars 2022 og borettslagets vedtekter skal godkjennes av kommunestyret. Det forventes at innflytting for fremtidige beboere på Ullerud terrasse vil skje ca. 1. mai 2022. Det er forutsatt at den enkelte beboer skal kunne kjøpe sin egen bolig som en andel i borettslaget.    

Omsorgsboligene på Belsjø terrasse skal eies av kommunen og i løpet av første halvår 2021 vil rådmannen fremme en egen sak til kommunestyret vedrørende husleie, leiekontrakt, tildelingskriterier og etablering av brukerråd. I løpet av høsten 2021 vil det bli gitt egen informasjon om hvordan man kan søke om omsorgsbolig på Belsjø terrasse. Innflytting i omsorgsboligene på Belsjø terrasse forventes å skje sommeren 2022.   

Husbanken har gitt tilsagn om statlig investeringstilskudd for prosjektene på til sammen 56,3 millioner kroner.

 


Rådmannen i Frogn, Harald K. Hermansen og regiondirektør i Skanska signerte torsdag 12. november 2020 kontrakten om de nye omsorgsboligene i Frogn.