Opprydding i Prestegårdshagen

Nå rydder vi Prestegårdshagen og åpner den for allmenheten!

Innhold

Vinteren er en fin tid for hagearbeid. Så framt driftsavdelingen ikke blir opptatt med snømåking, kommer de til å bruke adventstiden til nødvendig skjøtsel og opprydding av hagen omkring Prestegården. Her gjemmer det seg både blomsterenger, stauder, spor etter kjøkkenhage og frukttrær, men også steinalderboplasser og historiske ferdselsveier mellom svabergene og under de store eikene.

Det er først og fremst kanten av området som kommer til å ryddes. Gjerdet vil komme til å bli fjernet. Det vil være noen trær som må felles langs kanten. Dette er da enten trær som er rene krattskudd, har dårlige vekstvilkår, står ustødig og er i fare for å falle, eller som må prioriteres bort for å gi gode forhold for prioriterte eiketrær som kan vokse seg større og bli viktige deler av hagemiljøet. Frukttrærne vil bli beskåret og skjøttet. All rydding foregår i samråd med byantikvaren.

Vi ser fram til at befolkningen kan ta hagen i bruk til gjennomferdsel og som turmål, og kanskje kommer det også lys i vinduene til jul!