Pengestøtte til barn og unge

Trenger du eller foreningen din pengestøtte? Nå har du sjansen! Barn og unge i Frogn kan nå søke om pengestøtte hos Frogn ungdomsråd.

Innhold

Ungdomsrådet i Frogn er tildelt 150.000 kroner for 2022, og barn og unge i Frogn inviteres med dette til å søke om midler fra dette fondet.

Betingelser for å søke:
• Barn og unge bosatt i Frogn kommune
• Tiltaket det søkes om skal komme flest mulig til gode
• Søknaden må være spesifisert og godt begrunnet

Søknadsfrist for Ungdomsrådsmidler 2022 er 6. mai 2022. Fordeling av midler vil skje i ungdomsrådets møte 8. juni. 
Søknaden sendes: Frogn ungdomsråd v/politisk sekretariat, Frogn kommune, Postboks 10, 1441 Drøbak eller e-post: politisketjenester@frogn.kommune.no