Pengestøtte til unge

Trenger du eller foreningen din pengestøtte? Barn og unge i Frogn kan nå søke om midler hos Ungdommens kommunestyre (UKS).

Ungdommens kommunestyre i Frogn er tildelt 150.000 kroner for 2021. Barn og unge i Frogn inviteres med dette til å søke om midler fra dette fondet.

Betingelser for å søke:

  • Barn og unge bosatt i Frogn kommune
  • Tiltaket det søkes om skal komme flest mulig til gode
  • Søknaden må være spesifisert og godt begrunnet

Søknadsfrist for UKS-midler 2021 er 1. april 2021.

Søknaden sendes: Ungdommens kommunestyre v/politisk sekretariat, Frogn kommune, Postboks 10, 1441 Drøbak eller e-post: politisketjenester@frogn.kommune.no