Psykisk helse: Å ta seg fram i livet

Å ta seg frem i livet – når en forholder seg til psykiske helseutfordringer – er en serie informasjonskvelder med ulike temaer knyttet til psykisk helse og rus.

Innhold

Følgende temaer bli belyst i denne omgang:

26.10 kl. 18-21 – Psykoterapigrupper for ungdom med relasjonelle vansker (avsluttet)

02.11 kl. 18-21 – Veien inn og ut av rusavhengighet for rusavhengig og pårørende
09.11 kl. 18-21 – Personlighetsforstyrrelse 

Arbeidsgruppa tilstreber at det skal være innlegg fra både fagfolk, brukere og pårørende på hvert møte, uavhengig av tema.
Informasjonskveldene er gratis og åpne for alle som er interessert i tema.
Mer informasjon finner du i høstens program.

Konseptet startet opp i 2010, og ble de første årene driftet av Divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus). Arrangementet er et samarbeid mellom Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helsevern (LPP), Ahus ved Follo DPS, BUP, ARA og Kommunene Nordre Follo, ÅS, Frogn og Nesodden.