Rådmannen varsler avgang

Rådmann Harald K. Hermansen (61) varslet kommunestyret i dag at han slutter som rådmann ved fylte 62 år ved utgangen av juli. Dette følger av avtalen som ble inngått med Frogn kommune i 2016 om fratredelsestidspunkt.

Innhold

 - Jeg har vært i Frogn i snart 11 år, og har hatt en givende og flott arbeidsperiode. Men avtalen har hele tiden vært at jeg går av ved fylte 62 – noe min samboer også forventer. Jeg vil naturligvis stå i stillingen og fortsette arbeidet frem til jeg når aldersgrensen, men finner det riktig å varsle om dette nå, sier Harald K. Hermansen i en kommentar.

  Arbeidet med ansettelse av ny rådmann vil settes i gang etter jul.