Reiselivsrapport sommeren 2022

360 913. Så mange turister besøkte Frogn i august i år! Hele 52 nasjonaliteter er loggført i løpet av sommermånedene, noe som tydelig viser at Frogn og Drøbak blir stadig mer populær som reisemål.

Tallene viser videre at det hver dag i juli i gjennomsnitt var nesten 2000 besøkende i Drøbak sentrum, mens det i Frogn er registrert over 13 500 per dag i helgene i august. Dette viser tall fra Reiselivsrapporten sommeren 2022, nylig lagt fram av Turistinformasjonen i Frogn kommune.

Det er første året Turistinformasjonen lager en slik rapport, og håpet er at den kan gi et sammenligningsgrunnlag for fremtidige sommersesonger. I rapporten kan man lese hvordan flere av reiselivsaktørene i kommunen har opplevd sommeren. Kort oppsummert har det vært fulle Ruter-båter fra Oslo, overnattingsstedene har hatt nesten 100 % belegg, gjestehavnene har hatt fornøyde gjester, det har gått bra for festivalene, det har yret av liv på Håøya, Bringebærlandet har hatt rekordavling og attraksjoner som Follo museum, Bølgen, Drøbak Akvarium, Julehuset og galleriene melder om mange og fornøyde gjester.

- Turistinformasjonen vil fremover lage en månedsrapport over utviklingen, som ser ut til å bare gå en vei: pilene for Drøbak som turistby peker kun oppover! Det stiller også store krav til trafikkavvikling og tilrettelegging fra kommunen – som i tillegg skal ha ros for blomsterprakten de klarer å skape hver sommer, sier turistsjef Mari Bareksten.

Her kan du lese hele Reiselivsrapporten for sommeren 2022

Foto: Visit Drøbak & Oscarsborg