Nye retningslinjer for kulturstøtte

Formålet med Frogn kommunes kulturstøtte er å stimulere til inkludering, bredde og mangfold i kunst, kultur- og fritidstilbudene. Nå er det kommet nye retningslinjer for dette arbeidet.

Innhold

Nye retningslinjer for kulturstøtte gjeldende fra 01.01.2022

STØTTEORDNINGER

Frogn kommune gir støtte til kulturarbeid gjennom både praktisk støtte og økonomisk støtte. Praktisk støtte kan gis i form av gratis leie av lokaler, lån av utstyr, hjelp til markedsføring innad i kommunen og praktisk bistand til arrangementer. Økonomisk støtte gis som overføringer av midler. De økonomiske rammene for kulturstøtte følger av Frogn kommunestyres årlige budsjettvedtak.

Les mer om om de nye retningslinjene her