Riksantikvar på besøk i gamle Drøbak

Som en del av seminaret «Vibrant old Towns - Heritage and Social Sustainability» der bruk av historiske bykjerner til sosial og økonomisk utvikling står i fokus, kom den estiske riksantikvaren med følge på besøk til Drøbak forrige uke.

Innhold

April 2022:

– De vil lære om hvordan Drøbak har revitalisert byen, hvordan man kan bruke næring og turisme som ressurs og hindre bydød, sier byantikvar Mathilde Simonsen Dahl. Sammen med turistsjef Mari Bareksten, Verneforeningens Morten Tvedt og næringsrådgiver Karianne Thomassen tok hun imot riksantikvaren og et følge fra Estland på rundt 20 personer.

Simonsen Dahl fortalte om gamle Drøbak, byutviklingsplanen og differensieringen av områdene i områdeplanen som et viktig strategisk grep. Besøket i Drøbak ble en opptakt til flere nyttige og interessante samtaler om små og store utfordringer ved å holde liv i en småby: - Målet med prosjektet er å dele erfaringer og beste praksis om hvordan revitalisere historiske bymiljø og samtidig øke kunnskap om ny bruk av kulturarv og verdien av lokale kulturarvbaserte utviklingsstrategier. Deltagerne er interessert i å høre hvordan det jobbes strategisk med utgangspunkt i Drøbak sine kulturhistoriske kvaliteter for å bidra til byens attraktivitet, sier kommunikasjonsdirektør hos Riksantikvaren, Trude Lucie Nedregård Isaksen.

Foto: Amta