Godt samarbeid om flyktninger til Frogn

Frogn kommune mottar hvert år flyktninger fra hele verden – og i år gjør krigen i Ukraina at tallet er fem ganger så høyt som vanlig. God organisering av arbeidet er dermed ekstra viktig, og sammen med de frivillige har NAV og enhet for psykososialt arbeid nå samlokalisert seg.

 - Ved å sitte sammen blir samarbeidet mellom de ulike aktørene enda bedre, og vi sikrer at alle flyktninger til Frogn blir tatt imot på best mulig måte. Vi skal levere og koordinere tjenester innen både helse, praktisk bistand, skolegang og barnehager, kvalifisering og boliger, sier rådmann Harald K. Hermansen.

Kommunen inviterte mandag 9. mai 2022 til åpent hus for alle frivillige og viste rundt i de nye lokalene på rådhuset, som fremover vil bli base for koordineringsarbeidet med mottak av flyktninger til Frogn.

- Det er kommet 16 000 søknader om opphold til Norge i forbindelse med Ukraina-krisen. 110 av disse skal til Frogn. Foreløpig har rundt 25 personer fått opphold her, mens flere er ventet i løpet av kort tid. Alle som kommer har krav på de samme tjenestene, som handler om alt fra bolig, helse, språkopplæring og andre kvalifiseringstiltak, sier Frogns flyktningkonsulent Celine Randers.

Mange private har tilbudt sine boliger, og pr nå er 28 boliger klargjort for mottak. Alle private boliger skal være inspisert og godkjent som utleieboliger. Et eget flyktninghelseteam er etablert. Flyktninghelseteamet holder til på rådhuset og sitter sammen med flyktningkonsulentene. Helseteamet skal kartlegge behov og utføre nødvendige tester for blant annet tuberkulose. Flyktningtjenesten er videre ansvarlig for hus, helse, skole/barnehage og penger til livsopphold.

Også de frivillige organisasjonene i Frogn spiller en helt sentral rolle i arbeidet med nyankomne flyktninger. Frivilligsentralen samarbeider med Røde Kors, kirken i Frogn, Frelsesarmeen, Lions og Kiwanis. Frivilligheten bidrar med praktisk og sosial støtte, fritid og moro.  Praktisk bistand er det flyktningene trenger i først omgang, og Kiwanis organiserer utstyr, samt hjelper til med praktisk bistand i hjemmet. Frelsesarmeen, Kirken, Lions og Røde Kors har faste åpne møteplasser og frivillige med språkkompetanse. Også tiltak som åpen barnehage, norskundervisning, babysang, barselgrupper, kurs og andre møteplasser for flyktninger i ulik alder er viktig for dem som plutselig er havnet i et fremmed land. Hele 70 frivillige har meldt seg som Ukraina-venner, men fremdeles er det behov for flere. Frivilligsentralen søker frivillige, som kan bidra som støtte i integreringsprosessen, sier daglig leder i Frivilligsentralen Gro Paulsen, og ber interesserte ta kontakt.

Rådmann Harald K. Hermansen åpnet sammen med NAV og enhet for psykososialt arbeid lokalene der de som koordinerer arbeidet med flyktningemottak skal samarbeide fremover.  

NAV, her representert ved noen av dem som skal hjelpe nyankomne flyktninger med ulike kvalifiseringstiltak.