Skal du bygge? Få hjelp her!

Skal du bygge? Kjenner du reglene i plan- og bygningsloven for tiltak som er fritatt fra søknadsplikt? På nettmøtet stilte byggesaksavdelingen med hjelp så du ikke går i søknadsfella… Du kan også se presentasjonen fra møtet her.

Innhold

Se under for presentasjon fra møtet:)

Reglene for byggetiltak som en fritatt fra søknadsplikt kan være utfordrende for mange.  Ønsker du å bli kjent med regelverket og få en innføring i hva du kan bygge uten å søke, da bør du delta på nettmøte med byggesaksavdelingen.

Tidspunkt: Tirsdag 20. april kl 17.00-18.00

Møtet sendes via  internett (Teams) og du kan logge deg på via denne lenken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZlZGRiZDYtMGIyOC00NzViLWFjM2YtYzRhNDNlZDRhOTdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22607d08b1-318d-403a-aa47-3dcafa44e3d5%22%2c%22Oid%22%3a%2214591a83-885e-4acd-8477-5b4c6194f26d%22%7d

Velkommen!

Her finner du presentasjonen fra møtet: Innbyggerkveld 20.april.2021 (003).pdf