Sjekk seniorkatalogen!

Nå er alle aktiviteter og tilbud som finnes for seniorer i Frogn kommune samlet i en oversikt - og vi håper at du kan finne en aktivitet som du er interessert i!

Innhold

Biblioteket

Arrangør: Biblioteket, Torget 6, tlf 64906460

Hva

Når

Hvor

Kontakt

Kommentar

Advokatvakt

Onsdager (1x pr mnd), kl 16-18

Biblioteket

Kontakt biblioteket for påmelding

30 min gratis veiledning

Språkkafé

Onsdager kl 18

Biblioteket

 

Gratis, åpent for alle

Passer for de som ønsker å lære språket

Podcast – boksnakk på Frogn bibliotek

Lytt når du ønsker

 

 

Lytt på Spotify, Apple, Podcast Addict eller Acast.

Bokkafé

Første onsdag i mnd, kl 13-13.30

Biblioteket

 

Gratis, åpent for alle

Lesesirkel

Siste torsdag i mnd, kl 18-19

Biblioteket

Fredrik Elfstrand, Frogn Bibliotek

Bok annonseres i forveien

Datahjelp (arrangør frivillighetssentralen)

Tirsdager, kl 11-13

Biblioteket

Frivillighetssentralen v/Gro Paulsen,

415 31 413

Gratis, åpent for alle, ta med aktuelt utstyr

Slektsforum (arrangør Frogn historielag)

Onsdager (1x pr mnd), kl 17-19

Biblioteket

Anne Gulliksen(leder), tlf 980 81 672

Onsdager (1x pr mnd), kl 17-19

Tilbud og tidspunkt endres fortløpende! Undersøk hjemmesiden til biblioteket for oppdatert informasjon: https://frogn.folkebibl.no/nb/startside

 

Frivillighetssentralen

Arrangør:   Frivillighetssentralen, Storgata 3 (2etg), tlf 41531413

Hva

Når

Hvor

Kontakt

Kommentar

Besøksvenn

 

 

Frivillighetssentralen

 

Blomsterpatruljen

Gjennom sommeren

Stelle blomster på Torget, Sjøtorget og Havna

Frivillighetssentralen

 

Datahjelp

 

Biblioteket

 

Gratis, åpent for alle, ta med aktuelt utstyr

Følgevenn

 

 

Frivillighetssentralen

For eksempel til lege, tannlege og lignende

 

Handlehjelp

 

 

Frivillighetssentralen

 

Internasjonal kvinnegruppe

 

Seniorsenteret

Frivillighetssentralen

Fra 18-81 år

Scooterpatruljen

Tirsdager og torsdager fra kl 11.00

 

Petter (sjef for patruljen), 90097043 

Kjøretur på El-scooter

Turgruppe

Tirsdager, kl 11.00

Oppmøte v. Follo Museum

Frivillighetssentralen

Avsluttes med kaffe og vaffel

Tilbud og tidspunkt endres fortløpende! Undersøk hjemmesiden til Frogn frivillighetssentral for oppdatert informasjon: https://frogn.frivilligsentral.no/

 Frogn bygdekvinnelag

Arrangør: Frogn Bygdekvinnelag, frogn.bygdekvinnelag@gmail.com, leder 2021-2022: Solveig Olsberg tlf 45912886

Alle arrangementer annonseres på facebook; søk Frogn Bygdekvinnelag. Her kunngjøres aktivitetskatalogen hvert semester. Tidligere arrangementer er blant annet måneskinnstur, nissevandring, juletrefest og bedriftsbesøk.

 

Frogn kommune:

 

Arrangør: Frogn kommune

Hva

Når

Hvor

Kontakt

Kommentar

Dagsenter for psykisk helse

 

Mandag- fredag 10-14.30

Ulike tilbud daglig

Ressurssenteret, Ullerudveien 24

41531449 /

41531388

https://www.frogn.kommune.no/enheter/psykisk-helse-og-rustjenester/ressurssenter-psykisk-helse/

 

Se hjemmesiden for oppdatert tilbud

Dagsenter for hjemmeboende

(Raskebekken)

 

Mandag-fredag

Ullerudveien 22

64906276 / 41531426

Plass søkes via søknadskontoret

Brukere kjøres til/fra av sjåfør

Pårørendeskole, demens

4-5 kvelder

Samarbeid mellom Follokommunene, sted varierer

Demenskoordinator, Anine tlf 97742298

Påmelding via demenskoordinator

Samtalegruppe, pårørende demens

4-6 ganger i semesteret, onsdager kl 12-13.30

Raskebekken dagsenter v. Ullerud Bofellesskap

Demenskoordinator, Anine tlf 97742298

Påmelding via demenskoordinator

 

Frogn U3A

Arrangør:  Universitetet for den 3. alder (U3A)

Hva

Når

Hvor

Kontakt

Kommentar

Foredrag

Torsdager (oddetallsuker), kl 11.00

Sjøstjerna

 

Ulike temaer hver gang

Kunstkurs

1-2 torsdager i mnd. Kl 11.00

Biblioteket

Marianne Øen, Berit W. Hammer og Veronica Hove

 Kr 130 pr. gang

Tilbud og tidspunkt endres fortløpende! Undersøk hjemmesiden til Frogn U3A for oppdatert informasjon: https://www.frognu3a.no/

En medlemskontingent på 500 kr. gir gratis adgang til om lag 14 foredrag pr. år. Innmelding kan skje via kasserer. 

LHL – Drøbak og Frogn

Arrangør:  LHL Drøbak/Frogn

Hva

Når

Hvor

Kontakt

Kommentar

Lungetrim

Mandager 17.30-18.30

Prestegården

Lisbeth Midtskog,

Tlf 95138214

 

Bowls

Mandager 17-19

(Torsdager 12-14)

Gamle gymsal

Morten Groth, Jørn Pettersen tlf 90094469

 

Hjertetrim

Tirsdager 17.45

Torsdager 17.45

Sogsti skole gymsal

Ragnhild Braaten,

Tlf 97171974

 

Petaneque

Sommerstid, medio mai-august

Badeparken

Morten Groth, Jørn Pettersen tlf 90094469

 

Tilbud og tidspunkt endres fortløpende! Undersøk hjemmesiden til Frogn LHL for oppdatert informasjon: https://www.lhl.no/lokallag/lhl-viken/lhl-drobakfrogn/

 

Røde Kors

Arrangør:  Røde Kors

Hva

Når

Hvor

Kontakt

Kommentar

Besøksvenn med og uten hund

 

 

Steinar Bergseth, 97066883, steinar.bergseth@rodekors.org

 

Trimgruppe med sosialt samvær

Torsdager, oppmøte 10.30, trim 10.45-11.15

Bølgen, Belsjøveien 2

 

Gratis

Kaffe og sosialt etter trim

Tilbud og tidspunkt endres fortløpende! Undersøk hjemmesiden til Frogn røde kors for oppdatert informasjon: https://www.rodekors.no/lokalforeninger/akershus/drobak-og-frogn/

Treningssenter

Arrangør:  Treningssenter

Hva

Når

Hvor

Kontakt

Kommentar

Bølgen Bad & Aktivitetssenter

 

Belsjøveien 2

Tlf 64906280

Se hjemmeside for ulike treningstilbud

https://bolgenbad.no/

EVO Fitness

 

Holterveien 2A

 

Se hjemmeside for ulike treningstilbud

https://evofitness.no/senter/drobak/

Family Sports Club

 

Holterveien 4G

Tlf 57003018

Se hjemmeside for ulike treningstilbud

https://fsc.no/treningssenter/family-sports-club-drobak

Seniorsenteret

Arrangør:   Seniorsenteret, Seierstenveien 1, Gamle prestegården (midlertidig adresse), tlf 64906185

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 09-15

Hva

Når

Hvor

Kontakt

Kommentar

Akvarellmaling

 

Mandager, oddetallsuker, 11-14

Seniorsenteret

 

 

Arbeidsstue og systue

 

 

Seniorsenteret

 

Aktivitør tilgjengelig

Carpet-Bowls

Tirsdager, 10.30-12

Gamle gymsal

 

Mellomting boccia og curling, 2 lag pr matte

Dagsturer, teater og hyggekvelder

Annonseres i infoavis og på seniorsenteret

 

Seniorsenterets venner

2x hyggekvelder før jul og 2x før sommeren

Fotpleie

 

Mandag-fredag

8-16

Seniorsenteret

Tlf 47953839

 

Frogn-Diskusjons-Forum

Første onsdag hver mnd fra kl 12

Seniorsenteret

Aasmund Berg, tlf 95936019, epost: aasmundberg9@gmail.com 

 

Hørselshjelpen

Første mandag pr mnd., 10.30-13.00

Seniorsenteret

 

Stell og bruk, likemannshjelp. Kjøp av batterier.

Kafé

Man, tirs, ons og fre 11-14.30,

Seniorsenteret

 

Varmmat fra 13.30 onsdag og fredag

Litteraturgruppe

Første mandag i mnd

Seniorsenteret

Ing Britt, tlf 93690368

 

Språk

Engelsk konversasjon: tirsdager

10 -12

Fransk konversasjon: tirsdager 13-14.30

Tysk konversasjon:

mandager 10.30-12

Seniorsenteret

 

 

Strikkekafe

Mandager, partallsuker 12-15

Seniorsenteret

 

Ta med eget strikketøy, samarbeid med frivillighetssentralen

Svømming

Fredager 11-12

Bølgen

 

 

Transporttjeneste skaubygda IL

 

 

 

Tusse – seniorsenteret t/r

Tilbud og tidspunkt endres fortløpende! Undersøk hjemmesiden til Seniorsenteret for oppdatert informasjon: https://www.frogn.kommune.no/enheter/kultur-og-frivillighet/frogn-seniorsenter/

Skaubygda IL

Arrangør:  Skaubygda IL

Hva

Når

Hvor

Kontakt

Kommentar

Dametrim

Mandager kl. 19.30-21

Dal skole

Trude Dahl, dahltrude@gmail.com

For alle over 16 år

 

Diverse

Arrangør:  

Hva

Når

Hvor

Kontakt

Kommentar

«12’ern på fredag»

Ca hver 3. fredag, kl 12.00

Drøbak kino

 

Se program:  https://www.drobakkino.no/incoming/article1383779.ece

  

Ønsker du å jobbe frivillig? Forslag til aktuelle kontaktpersoner/organisasjoner:

Forslag til innspill eller endringer? Ta kontakt med Siri Bjarkøy, siri.bjarkoy@frogn.kommune.no, fysioterapeut, tlf 48213885 eller Silje Solbakken, silje.solbakken2@frogn.kommune.no, fysioterapeut, tlf 90105169