Skolestart i Frognskolen

Skolestart i Frognskolen mandag er 15. august 2022

Innhold

Skole Start-slutt-tid Oppmøtested
Dal    
1-3 trinn 0830-1320 Skolegården
4-7 trinn 0830-1420 Skolegården
Drøbak    
1 trinn 0830-1200 Skolegården
ved hovedinngang
2-3 trinn 0815-1300 Lille skolegård
4-7 trinn 0815-1300 Store skolegård
Dyrløkkeåsen    
1 trinn 0930-1300 Labyrinten
hovedinngang
2-7 trinn 0830-1300 Direkte i klasserom
8 trinn 0845-1300 Labyrinten
hovedinngang
9-10 trinn 0830-1300 Direkte i klasserom
Heer skole    
1 trinn 0900-1315 Skolegården
hovedinngang
2-3 trinn 0830-1315 Skolegården
4-7 trinn 0830-1410 Skolegården
Seiersten
ungdomsskole
   
8 trinn 0820-1425 Flaggstanga
9-10 trinn 0820-1425 Klasserom
Sogsti skole    
1 trinn 0830-1200 Skolegården
hovedinngang
2-7 trinn 0815-1315 Klasserom
     
Ta med mat
og drikke
   
     
Kulturskolen    
Starter
22 august
  Nærmere info
om tidspunkt sendes