Status Bølgen

Rettsak-maratonen mellom kommunen og totalentreprenøren Hent om tvisten vedrørende ferdigstillingen av Bølgen fortsetter. Her er løyperapport etter halvgått løp.

Innhold

Etter at partene i nærmere to år utvekslet prosesskrift, startet hovedforhandlingen mellom HENT og Frogn kommune tirsdag 7. september 2021. Saken har pågått uavbrutt siden den tid, men også med noen planlagte rettsfrie uker, slik at alle involverte skulle ha mulighet til å ivareta andre gjøremål.

- Selve saken er inndelt i to hoveddeler. Den første delen handler i det alt vesentlige om de grunner som førte frem til kommunens hevning, samt HENTs krav på sluttoppgjør. Denne delen avsluttes med prosedyre i uke 7. Den andre delen starter uke 9 og handler om kommunens erstatningskrav mot HENT. Disse kravene behandles frem til og med prosedyren som er planlagt avholdt i uke 19 og hvor siste dag blir 13. mai 2022, forteller kommunes advokat i saken, Stein Fredrik Janzon i SANDS Advokatfirma DA.

- Når vi avslutter første del i uke 7 2022, har vi vært gjennom en rekke ulike temaer som alle inngår i kommunens hevingsgrunner; som brannsikkerhet, sprinkel, ventilasjon, bygningsfysikk, LCC, Breeam, akustikk, FDV og manglende testing.  Ved avsluttet hovedforhandling vil vi ha brukt mer enn 90 dager i retten, mens de øvrige dagene har medgått til saksforberedelser. Saken har vært, og er, krevende for alle involverte og vi ser frem til sakens avslutning, oppsummerer prosjektansvarlig Bjørn Nordvik i Frogn kommune.