Strømstøtte til frivillige organisasjoner

Søk innen 15. mars. Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til høye strømregninger

Strømmast

Søknadsfrist 15/3 kl 13.00

Kommunene skal fordele strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner som hadde  en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kwt.

Det er opprettet et nasjonalt søknadskjema for ordningen.  Siden det er kommunene som forvalter ordningen må du ta kontakt med Frogn kommune om du har spørsmål.

Søk her:

Søknaden blir videresendt Frogn kommune for behandling.

Om strømstøtteordningen

Stortinget bevilget 17. februar 2022 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser, til fordeling i kommunener som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt.

Kommunene får overført penger, som i sin helhet skal utbetales som strømstøtte til frivillige organisasjoner.

Kommunene skal gi tilskudd til alle frivillige organisasjoner som oppfyller kravene. Se retningslinjene punkt 3

Ordningen består av en engangsutbetaling som skal kompensere for deler av merkostnadene ved høye strømspriser i perioden desember - mars. Tilskuddet baseres på oppgitt forbruk for desember og januar. Forbruket for januar brukes som estimat for forbruk i februar og mars.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke at de høye strømprisene fører til redusert aktivitet og høyere deltakeravgifter i frivillige organisasjoner.

Du kan også lese mer om ordningen på Regjeringen.no

Se oppdateringer i søkelisten her: