Byggesak på studietur til Gjerdrum

Deler av byggesaksavdelingen og planavdelingen i Frogn kommune var i går på studietur til Gjerdrum kommune. Det var nyttig og lærerikt både om krisehåndtering og geotekniske rapporter og regelverk.

Gjerdrum kommune inviterte til et faglig og lærerikt møte. Vi fikk en grundig innføring i deres erfaringer og opplevelser som plan- og byggesaksbehandlere i krisesituasjonen som de opplevde romjulen 2020. I tillegg høstet vi svært nyttig kunnskap knyttet opp mot geotekniske rapporter og regelverket rundt dette.

Representanter fra NVE og Olavsgaard hotell bidro med faglig kunnskap og erfaringer, og Frogn takker både kommunedirektøren, Plan og bygg i Gjerdrum kommune og NVE for en veldig lærerik studietur.

- Vi sitter igjen med en god mengde faglig påfyll og gode tanker om et lokalt fellesskap som har evnet å håndtere en krisesituasjon på bemerkelsesverdig god måte.  Det er en ære å få være en av få kommuner som har fått innsyn og faglig innblikk i de utfordringene både kommunen og NVE har stått i det siste året. Faglige nettverk er svært verdifullt i vårt arbeid opp mot plan- og bygningsloven og vi ser frem til å invitere Gjerdrum kommune  til oss utpå vårparten, sier avdelingsleder Therese Aas i byggesaksavdelingen i Frogn.