Temadiskusjoner i våre politiske utvalg

Kommende uke avholdes høstens første møter i hovedutvalg og formannskap. I to hovedutvalg, samt i formannskapet, vil det bli avholdt temadiskusjoner om tiltaksplanene i handlingsprogrammet for 2022 – 2025. Følg diskusjonene på Teams!

Temadiskusjonene er åpne for interesseorganisasjoner, foreninger og andre interesserte. Siden møtene ikke er åpne for publikum, vil temadiskusjonene foregå på Teams.

Mandag 30. august 2021: Temadiskusjon tiltaksplan for klima og energi i hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker. Tidspunkt ca. kl. 18.00. Teamslenke: klikk her for å delta i temadiskusjon HMPB 30.8

Tirsdag 31. august 2021: Temadiskusjon tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø i hovedutvalget for oppvekst og kultur. Tidspunkt ca. kl. 18.00. Teamslenke: Klikk her for å delta i temadiskusjon HOK 31.8 - tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Onsdag 1. september 2021: Temadiskusjon tiltaksplan for trafikksikkerhet i formannskapet. Tidspunkt ca. kl. 18.00

Onsdag 1. september 2021: Temadiskusjon tiltaksplan for næring. Tidspunkt ca. kl 18.30.

Felles teamslenke for begge temadiskusjonene i formannskapet: Klikk her for å delta i møtet

Det er utarbeidet et felles notat som er grunnlag for alle temadiskusjonene - se Temadiskusjonsnotat tiltaksplaner HP 2022-2025.PDF

I tillegg er en oversikt over nye og videreførte innspill til tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø vedlegg til notatet - se Vedlegg temadiskusjon - oversikt og status tiltak IFN.PDF