Tid for å søke barnehageplass!

Nå er det tid for å søke barnehageplass til årets hovedopptak: Søknadsfrist til hovedopptaket for barnehageplass i Frogn kommune er 1. mars 2021.

Innhold

Skal du søke barnehageplass og være med i hovedopptaket, må du logge deg inn på våre nettsider og søke via barnehageportalen: https://www.frogn.kommune.no/enheter/barnehagene/#heading-h3-4

Oversikt over barnehagene finner du her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/barnehagene/#heading-h3-2

De som har rett på barnehageplass i hovedopptaket er barn som fyller ett år innen 30. november, og som har søkt innen fristen

  • Barn som fyller ett år innen 31. august 2021 har lovfestet rett til plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i perioden 1. september til 30. november 2021, har rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Søknader for barn som ikke faller inn under retten til barnehageplass blir behandlet ved supplerende opptak.

Supplerende opptak starter når hovedopptaket er avsluttet (ca.1. mai) og pågår gjennom hele året. Ledige plasser blir fylt opp fortløpende. Her er det ingen søknadsfrist. Det er ikke lovfestet rett til barnehageplass ved supplerende opptak, og det er ingen klagerett.