Ungdomsrådet søker ungdom!

Ungdommens kommunestyre skifter navn til Ungdomsrådet og åpner for representanter fra hele Frogn, uavhengig av hvilken skole du går på. Er du med i en organisasjon/forening eller i et lag kan du også melde deg - så lenge du er under 19 år og har bostedsadresse i kommunen.

Innhold

Kommunestyret i Frogn kommune vedtok 06.09.21 nytt reglement for ungdomsrådet i Frogn. Det nye reglementet inneholder flere endringer enn navnebytte fra Ungdommens kommunestyret til Ungdomsrådet. Også en endring av sammensetningen av rådet ble vedtatt: Reglementet ligger vedlagt her.

- Endringene medfører at det åpnes opp for inntil 1 representant fra andre videregående skoler enn Frogn videregående skole og inntil 2 representanter fra andre organisasjoner/foreninger/lag for ungdom i Frogn. Alle representanter må ha bostedsadresse i Frogn kommune og kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.

- Elevrådene ved skolene fremmer forslag til representant fra sin skole.

- Fritidsklubbene fremmer forslag fra Fritidsklubbene.

- Styret i andre organisasjoner/foreninger/lag fremmer forslag til sin representant.

Forslag til medlemmer, sammen med en kort presentasjon, må sendes så snart som mulig og senest i løpet av 20. oktober 2021 til: politisketjenester@frogn.kommune.no

Kommunestyret tar sikte på å oppnevne medlemmene i møtet den  25. oktober.

Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for kommunestyret. Rådet skal fremme barn og unges interesse og tale deres sak i Frogn kommune. Videre skal det stimulere til samfunnsengasjement, medbestemmelse og deltakelse blant unge i kommunen.