Valg 2021

Her er de endelige resultatene for de ulike kretsene samt forhåndsstemmer i Frogn ved Stortings- og sametingsvalget 2021.

Innhold

Mandag 13.09. 2021 kl 23.00:

9386 innbyggere i Frogn har avgitt stemme ved årets valg. Det gir en valgdeltagelse på 80, 1 % i vår kommune.

Her er resultatene for de ulike kretsene i kommunen: Partifordeling_pr_krets.pdf

Disse stemmene kommer i tillegg til forhåndsstemmene. For samlet oversikt over stemmer avgitt i Frogn, se https://www.nrk.no/valg/2021/resultat/

Forhåndstemmene i Frogn fordeler seg slik:

Alliansen 3 0,06%

Arbeiderpartiet

1024 20,55%
Demokratene i Norge 65 1,30%
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 4 0,08%
Fremskrittspartiet 552 11,08%
Generasjonspartiet 1 0,02%
Helsepartiet 6 0,12%
Høyre 1774 35,60%
Industri- og næringspartiet 1 0,02%
Kristelig Folkeparti 52 1,04%
Liberalistene 2 0,04%
Miljøpartiet de Grønne 291 5,84%
Partiet de Kristne 12 0,24%
Partiet Sentrum 13 0,26%
Pensjonistpartiet 28 0,56%
Senterpartiet 346 6,94%
Piratpartiet 4 0,08%
Rødt 194 3,89%
Sosialistisk Venstreparti 300 6,02%
Venstre 294 5,90%
     
Blanke 17 0,34%
TOTALT: 4983 100,00%

- se også https://www.valg.no/

Mer om forhåndsstemmer i Frogn

Forhåndstemmemottaket i Frogn stengte fredag kl. 15.00. Da hadde litt over 5000 av Frogns velgere avgitt sin stemme. Det er solid ny rekord for antall forhåndsstemmer i vår kommune!

Fortsatt vil det komme inn stemmer fra andre kommuner og utlandet - helt til kl. 17.00 på tirsdag (dagen etter valget) - vil stemmer som kommer inn til valgstyret kunne telle med i det endelig regnskapet, så antallet forhåndsstemmer vil stige ytterligere.

136 stemmer er mottatt på kommunens institusjoner, på Frogn videregående og hjemme hos velgere som ikke har mulighet til å komme seg til et valglokale. 9 stemmer er avgitt ved hjemmebesøk grunnet sykdom og/eller isolasjon/karantene på selve valgdagen i dag. 

Mange stemmer har også kommet fra andre kommuner og fra utlandet, totalt 371 stemmer. 

I tillegg er det tatt i mot 379 stemmer som valgsekretariatet fortløpende har sendt til andre kommuner.