Vernepris til Herrebadet

Verneforeningen Gamle Drøbaks æresplakett 2022 ble i går tildelt ordfører og formannskapet for Frogn kommunes restaurering av Herrebadet i Badeparken. Vel fortjent, synes vi!

«Tidlig på 1900-tallet utviklet det seg på flere steder langs Oslofjorden en ny badekultur hvor det ble bygget moderne anlegg etter datidas forståelse av moral og bluferdighet. Dette gjaldt ikke minst i Drøbak hvor badekulturen utviklet seg til en viktig næring. Det såkalte Herrebadet i Badeparken ble bygget på stranda mellom Varmbadet og det såkalte Strømbadet i 1927 for at menn og kvinner kunne holdes strengt adskilt fra hverandre. I Strømbadet som åpnet i 1900, var dette ivaretatt med ulike badetider; kvinnene til en tid, mennene til en annen. Mens Herrebadet ble problemstillingene løst på en ny måte; menn og kvinner fikk hvert sitt bad, menn i det nye Herrebadet, kvinnene i det tidligere Strømbadet som skiftet navn til Damebadet. Damebadet er for lengst revet. Herrebadet har imidlertid vært i kontinuerlig drift som skifte- og hvilested for begge kjønn siden da, og er et av de siste anleggene som tilhører den unike badetradisjonen langs fjorden.

Herrebadet var svært nedslitt da kommunen tok initiativ til å utbedre anlegget som en del av den øvrige opprustningen av Badeparken. Foruten tilhørende murer, trapper og bryggeanlegg ble det støpt nye fundamenter, skiftet ut råttent treverk, byttet bunnsvill, lagt nytt tak, skiftet ut bordkledning og montert nye zinkbeslag for å begrense fremtidige råteskader, og hele anlegget ble malt på nytt. Til tross for omfattende utbedringstiltak har anlegget beholdt sin opprinnelige patina og sjarm, og den nødvendige restaureringen har sikret anleggets verdi til bruk for fellesskapet langt inn i framtida. Arbeidene er utført i tett dialog med Byantikvaren i Drøbak.»

Dette sier Verneforeningen Gamle Drøbak i sin begrunnelse for prisen, og det var en fornøyd ordfører Hans Kristian Raanaas som tok imot godord og den høythengende plaketten fra Verneforeningens leder Halvor Jensen under formannskapet onsdag.

Ifølge Verneforeningen er det første gangen Frogn kommune får æresplakett, og det er virkelig en stor fjær i hatten. Det er mange suksessfaktorer som ledet fram til et veldig godt utført prosjekt, ikke minst et veldig godt samarbeid med både entreprenør, ledelse og prosjektledere. Byantikvar i Drøbak/Frogn er Mathilde Simonsen Dahl. Prosjektledere for restaureringen er Olav Heyerdahl og  Daniel Lyngholm Jakobsen.

Bra jobba!